Startside

 

Produkter

Ventilasjon/
temperaturstyringer

Persontelling

Brannvarsling
Landbruk/gartnerier
  

Personellsikring
transportbånd

Referanser

Diverse

 

 

Referanseliste

 

J.L.BRUVIK (www.bruvik.no)
    
-Produksjon / utvikling av regulatorer og klimastyringer.

SFK.
     -
Kabeltestere.

KVÆRNER
     -
Prosesstyring.

MTA ved Haakonsvern
     -Persontelling.

IGP, RIKSANTIKVAR
     -Brann / innbrudds sikring.

MEGACON
     -Utvikling / produksjon.

STATKRAFT
     -Banestyring

NORSK HYDRO
     -Informasjonstavler (LED-baserte)

AKVARIET I BERGEN
     -Modeller vedr. utstillinger / messer

BERGEN HYDRAULIC (www.bghyd.no)
     -
Lukestyring for brønnbåter

NORSK GJENVINNING
   -Transportbåndsikring

STIFTELSEN BRYGGEN I BERGEN
   -Persontelling

LFK
     -
Taubane / kabelbanestyring.

TAUBANETEKNIKK
     -Utvikling / taubanestyring.

PGS-RESERVOIR (www.pgs.no)
     -Produsering av oljeletingsutstyr (seismikkbasert)

NUTEC
     -Utvikling

FLØYBANEN I BERGEN
     -Utvikling/ produsering av elektroniske info. tavler.

STATOIL
     -
Telefonsikring.

BKK
     -Modeller vedr. utstillinger/ messer

BLIKKVALSEVERKET
     -
Modeller vedr. utstillinger/ messer

STORHAUGEN ALDERSHJEM
     -
Pasientovervåking

BERGENHUS FESTNING
   -
Persontelling

Tilbake til Startside