Startside

 

Produkter

Ventilasjon/
temperaturstyringer

Persontelling

Brannvarsling
Landbruk/gartnerier
  

Personellsikring
transportbånd

Referanser

Diverse

 

 


Noen av produktene vi kan produsere/levere!

 

 

Ventilasjon/temperaturstyring

Ventilasjonsstyringer og temperaturovervåking er noe som Landbruket bruker til å skape et godt og sikkert vekstmiljø for husdyr og fjærkre. 

Sikkerheten er en viktig faktor, både for dyr og mennesker! Myndighetene følger nøye med i Lanbruket, og vi er med - slik at krav og ønsker blir fulgt.

 

Persontelling

Vi har utviklet et produkt som vi mener kan være til nytte for mange - PERSONTELLING!

Museer, severdigheter Kjøpesentre/butikker, fly/tog - stasjoner og andre har stor nytte av et nøyaktig besøks antall.

 

Brannvarsling Landbruk/Gartnerier

Vi prosjekterer, leverer og monterer brannvarsling (innbrudd) til landbruket og Gartnerier.

Stol på oss! Vi leverer bare det som vi mener innehar de kvaliteter som behøves i slike miljøer. Støv, fuktighet og varme er ingen hindring for en god overvåking.

 

Personellsikkerhet
Sikkerheten på transportbånd er viktig. Der hvor bånd gjerne leder i presser og kuttere (for papir, plast osv.) har vi utviklet et system som overvåker de som arbeider i disse områdene.

Ikke ta noen sjanser! Ulykker har skjedd, og det er nødvendig å ta person sikkerheten alvorlig!

Tilbake til Startside