Startside

 

Produkter

Ventilasjon/
temperaturstyringer

Persontelling

Brannvarsling
Landbruk/gartnerier
  

Personellsikring
transportbånd

Referanser

Diverse

 

 

Personellsikringssystem

For transportbånd i forbindelse med presser/kuttere.

 

wpe10.jpg (346641 byte) wpe15.jpg (450872 byte) wpe17.jpg (326312 byte) wpe19.jpg (375906 byte)wpe1B.jpg (443967 byte) 
Klikk på bildene!

1. Teknisk Beskrivelse:
Anlegget består av en leserenhet (LML 4054), en antenne, en kontrolldel (SDS) og ett antall ID brikker.

Det er to typer ID brikker i systemet.

Den ene typen som benevnes med ”System brikke”, blir montert innenfor antennens strålingsområde. Den andre typen benevnes som ”Person brikke”. Denne brikken skal bæres av personer som jobber i nærheten av transportbåndet.

I fronten på SDS finner en de betjeningene som er tilgjengelig i systemet. Der finner du en lampe for Av/På, en lampe for Person (person på båndet), en lampe for Systemfeil, en lampe for Nøddrift, en bryter for Av/PÅ, en bryter for Resett og en nøkkelbryter for Nøddrift

Systemet drives av 230VAC og har batteri backup ved spenningsfrafall. Det kreves en multi kabel som kommunikasjon mellom LML og SDS og at det settes opp en bøyle over båndet hvor antennen skal monteres.

2. Systemfunksjon: 
Systemet fungerer slik at en antenne overvåker transportbåndet til en hver tid.

Systembrikken leses kontinuerlig og bekrefter at sender/mottaker forholdene er optimale. Hvis forstyrrelser eller feil på noen av enhetene gjør slik at sikringen ikke fungerer tifredsstillende, vil det føre til ”Systemfeil” og at båndet stopper. De ansatte blir da klar over at sikkerheten er redusert og at de må finne grunnen til feilmeldingen.

Personbrikkene (to stk på hver person) bæres av det personalet som arbeider i nærheten av transportbåndet. Hvis en av disse personene skulle for eksempel få ett illebefinnende og falle på båndet, vil antennen gi beskjed til LML når en personbrikke er innenfor området til antennen. Da er det viktig at vedkommende har to brikker på kroppen, slik at en er synlig til enhver tid (kroppen kan fungere som et skjold mellom brikken og antennen).

Brikkene blir aktive når de kommer inn i antennefeltet, og sender med en gang en kode til leseren (LML). Leseren sender meldingen videre til SDS, som analyserer koden. Kontroll skapet (SDS) ser at dette er en personbrikke og bryter Nød-stopp sløyfen. Båndet stopper i løpet av noen sekunder, og ulykker hvor personer kan ende i kuttere/presser blir unngått.

Ved feil på systemet som ikke kan rettes umiddelbart - og en ønsker å fortsette produksjonen uten denne sikringen, kan en sette SDS’en i Nøddrift. Dette gjøres ved hjelp av en nøkkelbryter og vil forbikoble sikringssystemet.

Ta en titt på disse filene. Du må ha Adobe Reader for å lese filene.
Produktark 1   Produktark 2   Produktark 3

Ønsker du hjelp til et slikt prosjekt?
Ta kontakt for ytterligere informasjon og priser:

 

Tilbake til Startside