Startside

 

Produkter

Ventilasjon/
temperaturstyringer

Persontelling

Brannvarsling
Landbruk/gartnerier
  

Personellsikring
transportbånd

Referanser

Diverse

 


Tombra Persontelling

Referanser:

MTA Haakonsvern

    wpe1.jpg (130363 byte) wpe3.jpg (125941 byte)    Klikk på bildene for å se eksempler på  rapporter 

Formål                     

Formålet med persontelling er å registrere antall besøkende på en så nøyaktig måte som mulig.

Tidligere metoder

Tidligere brukte metoder er ikke nøyaktig nok.

Fotoceller plassert på sidene i en inngang fungerer dårlig. Store grupper som passerer samtidig kan bli talt feil. Det kan også hende at en person blir stående foran telleren og blokkerer denne.

Minimums krav til tellesystem:         

·          Telling per person

·          Telling per passage

·          Tellerne ”ser” om en person er på vei inn eller ut

·          Uavhengig av ytre påvirkning

·          Nøyaktig telling, min. 95 %

·          Kan telle personer i grupper

·          Kan dekke brede åpninger

·          Driftsikkert

·          Enkel overføring av data til en PC

·          Enkel behandling av data

·          Mulighet for å hente ut grafer

·          Overføring av data via GSM, nettverk eller telemodem

Prinsipp Tombra persontelling:

Systemet benytter seg av infrarøde lysstråler som skanner en inngang ovenfra.

Ved brede innganger vil det bli plassert en detektor for hver person (en sensor per 80cm).

Detektorene registrerer om en person er på vei inn eller ut av området (personer på vei ut blir ikke talt).

Dataene fra sensorene samles i en kontroller (PLS), behandles og lagres. En gang i døgnet blir dataene overført til en PC som innehar et program. Det behandler tallene og lagrer dem i en database.

Ut fra denne kan statistikk, grafer og tekstrapporter skrives ut på en enkel måte. Data kan også sendes til din mobil ved hjelp av SMS. Hvis detektorene registrerer personer etter stengetid, er det mulig å motta alarmer via SMS.                       

______________________________

Tombra Elektronikk AS kan i dag tilby et nøyaktig og helautomatisk system for persontelling.

Ønsker du priser, eller har spørsmål. Ta kontakt!

Tilbake til Startside