Startside

 

Produkter

Ventilasjon/
temperaturstyringer

Persontelling

Brannvarsling
Landbruk/gartnerier
  

Personellsikring
transportbånd

Referanser

Diverse

 


Ventilasjon/temperaturstyring Landbruk

 

 

BA1400    -    BA1050 D    -    BA500

wpe6E.jpg (274710 byte) BA1050D.jpg (38450 byte) wpe20.jpg (36476 byte)
Klikk på bildene!

BA 1400 er en klimaregulator med ”Soft start” og 10 A kapasitet.

BA 1400 styrer vifter og varmeanlegg automatisk.

I tillegg styrer den inntaksventiler og spjeld i piper. Den har også innebygget alarmrelé for høy og lav temperatur, samt strømbrudd.

BA 1400 har display som viser ”er” og ”bør” verdi på romtemperatur, vifte hastighet, samt lyssignal for innkoblet varmeanlegg og alarm.

BA 1400 regulerer på en måte som gir svært jevn og nøyaktig temperatur i rommet.

BA 1400 er en avansert klimastyring som samtidig er enkel å betjene. Som regel er det kun velger for ønsket romtemperatur som betjenes under vanlig drift. Alle andre innstillinger gjøres ved igangkjøring av anlegget.

 

Ønsker en ikke alle de funksjonene som BA1400 har, velger en en av de rimeligere ventilasjonsregulatorene (BA500/BA1050 D).

 

BS 1600 og BS 1000
Effektregulatorer  

 DSCN0434(1).JPG (397966 byte) BS1000 Endret.JPG (87811 byte)

BS 1600 er en faseregulert kraftmodul for enfase viftemotorer. Fra 1 - 16 amper.
BS 1600 kan fjernstyres ved hjelp av 0-10 vdc. Fra pc, PLS eller eksternt potmeter (manuell regulering).
BS 1600 har innstilling for +/- 30% avvik fra styrespenning ved for eksempel "slavebruk".
BS 1600 Har i tillegg et potmeter på fronten for minimum viftehastighet.

 
BS 1000 er "lillebroren" til BS1600. Det er en faseregulert kraftmodul for enfase viftemotorer. Fra 1 - 10 amper.
BS 1000 kan fjernstyres ved hjelp av 0-10 vdc. Fra pc, PLS eller eksternt potmeter (manuell regulering).
BS 1000 har innstilling for +/- 30% avvik fra styrespenning ved for eksempel "slavebruk".
BS 1000 Har i tillegg et potmeter på fronten for minimum viftehastighet.

 

Dette er noen av produktene innen ventilasjon og temperaturstyring!
Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Tilbake til Startside